Skip to content

Privileges

by Glenn on oktober 31st, 2014

Thinx kent reeds vele mogelijkheden om rechten en privileges in te stellen, maar toch kwam vrij vaak de vraag om deze nog verder te kunnen verfijnen.

 

Alleen consulteren van gegevens

Eén van de meest voorkomende vragen was een soort ‘read-only’ mogelijkheid voor bepaalde onderdelen: mensen mogen zaken wel kunnen consulteren, maar niet wijzigen. In de eerste plaats wordt hiervoor de mogelijkheid geboden om de bekende potloodjes te verbergen.

350 Privileges

 

Subtabs

Subtabs in project en interne registraties kunnen nu ook per gebruiker aan of afgezet worden. Op die manier kan u bepaalde financiële gegevens niet langer toegankelijk maken voor bepaalde gebruikers (kosten-baten bv.)

360 privs subtabs

Meer controle over de kolomweergave en het gebruik van folders en lijnen

Ook binnen de projecten wordt nu de mogelijkheid geboden om zowel in de gewone kolommen (kolomweergave bovenaan) of in de treebuilder een gebruiker zeer gedetailleerd af te schermen. Zo kan u contextmenu items (rechtsklik) al dan niet toelaten, verhinderen dat een gebruiker lijn kan slepen, aanmaken, de omschrijving aanpassen, …

370 privs projecten

 

 

Toegang tot boekhoudkundige gegevens beperken

Ook de boekhoudige gegevens (grootboek rekening en analytische rekening) kunnen afgeschermd worden, zodat bepaalde gebruikers deze alleen kunnen consulteren.

 

Het instellen van deze privileges gebeurt uiteraard in de de gebruikers module. Daar kan u per groep of per gebruiker instellen welke de rechten zijn :

Wel/geen toegang tot het wijzigen van bedrijven (potloodje)

380 privs instellingen potlood

 

Beperken van de rechten van het context menu van de kolommen en/of treebuilder

 

390 privs kolommen:treebuilder

390 privs kolommen:treebuilder detail

 

enz…

From → thinx 7.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS