Skip to content

Koppeling Fileserver

by Glenn on november 25th, 2014

Zowat elk bedrijf heeft zijn eigen fileserver. Heel vaak worden daar ook project gebonden documenten bewaard. Vanaf nu zit er een stukje code in thinx die toelaat om automatisch mappen aan te maken en/of om deze te openen :

850 koppeling file server

 

Er dient wel een randbemerking gemaakt te worden. Deze functie kan natuurlijk niet out of the box onmiddellijk werken: op het niveau van de fileserver dienen hier voor webservices voorzien te worden (immers elke server is ook anders bv Windows server, MacOS X server,…) en dient er een stukje middleware geschreven te worden die op afroep van de thinx call deze webservice gaat aanroepen met de nodige paramaters. In die middleware wordt bv ook de pathname geconfigureerd, immers elk bedrijf heeft zijn eigen manier om zaken te structureren op de fileserver.

From → thinx 7.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS