Skip to content

Agenda verbeteringen

by Glenn on november 6th, 2014

De agenda is een van de meest gebruikte toepassingen in thinx. Of het nu gaat om zaken in te plannen of om registraties in te geven, de agenda staat bij zo wat elke gebruiker constant open. Het is dan ook logisch dat we hier al heel vaak verbeteringen en uitbreidingen hebben aangebracht, maar toch willen we ook in thinx 7.0 de lat nog weer iets hoger leggen, en de algemene gebruiksvriendelijkheid nog verbeteren.

Inplannen van taken

Het inplannen van taken is altijd al een fluitje van een cent geweest : drag en drop. Er is echter één uitzondering: “Niet toegewezen” taken. Net omdat dat die aan niemand toegewezen zijn kwamen deze standaard in de agenda terecht van de persoon die hem sleept. Logisch als dat gewoon een medewerker is, vervelend als dat bv de planner is die die zaken in de agenda van anderen moet zetten. Hij/zij moest steeds de eigen naam afvinken en een andere selecteren. We waren ons van dat probleem bewust, maar vonden geen goede en gebruiksvriendelijke interface. Die hebben we nu wel, en daarom hebben we dit uiteraard ook in thinx 7.0 geïmplementeerd.

Sedert thinx 6.0 kan je reeds focussen op één agenda. Als je nu die focus (1) aanzet op gebruiker X dan zullen alle taken die je in de agenda sleept ook automatisch ingepland worden bij die persoon (2). Een zeer eenvoudige, intuïtieve en daardoor ook zeer mooie manier.

750 Verbetering agenda focus en niet toegewezen

 

Direct tijdsregistratie aanmaken

Als bijkomende bonus krijg je nu de mogelijkheid om direct uit de takenlijst een registratie te maken: focus op de eigen tijdsregistratie agenda en sleep uit de takenlijst.

760 Verbetering agenda focus en niet toegewezen tijdsreg

Merk op dat de gegevens in de takenlijst iets anders zijn. Alle tijden die getoond worden zijn nu totalen (en niet langer resterende tijd):

  • (1) Bel: de voorziene tijd op de taak. Dit is ook de totaaltijd die bij overschrijding in geplande of geregistreerde items voor een waarschuwing (alarm) zal zorgen in de volgende twee puntjes.
  • (2) Kalender: de geplande tijd op de taak.
  • (3) Klok: de geregistreerde tijd op de taak.

770 Verbetering agenda taken totalen

 

Takenlijst

In bedrijven waar de takenlijst intensief gebruikt wordt en/of er veel medewerkers zijn kan die takenlijst wel heel lang worden. In thinx 7.0 introduceren we 3 manieren om die lijst te beperken tot de meest relevante informatie.

  • met een zoekveld om in die takenlijst te filteren
  • de takenlijst ook automatisch beperkt tot de actieve agenda’s en zelfs tot de persoon waar je bovenaan op hebt gefocust
  • de takenlijst toont enkel projecten van de divisie(s) waartoe de gebruiker behoort

780 Verbetering agenda taken zoeken

 

Gerichtere informatie

Als je vroeger in thinx een planning wou maken kreeg je in het popupvenster van een agendaitem alle medewerkers te zien. Thinx wordt momenteel in bedrijven gebruikt waar men enkele honderden gebruikers heeft en dan is die volledige lijst helemaal niet handig. Om die reden ziet u in de nieuwe versie enkel de geactiveerde agenda’s en wat nog meer is: indien u op één bepaalde agenda bent gefocust zal die persoon automatisch ook aangevinkt staan voor de planning. Als kers op de taart zal thinx ook intelligent omgaan met de gefocuste agenda: indien het om de agenda voor tijdsregistratie gaat zal thinx ook veronderstellen dat het nieuwe agendaitem een tijdsregistratie is.

790 Verbetering agenda groepen

800 Verbetering agenda groepen2

 

 

Meer informatie

Algemeen gezien raden we af veel agenda’s tegelijk in de kalender actief te zetten. Thinx kan dan immers niet anders dan alle gegevens van al die kalenders aan de server op te vragen om die vervolgens allemaal in uw browser uit te tekenen. We proberen dat zo efficiënt mogelijk te doen, maar te veel is gewoon te veel en maakt de applicatie “traag”.

Toch kan men soms niet anders en moeten een paar groepen in de agenda geplaatst worden. Daarom zal thinx automatisch de knopjes van de agenda’s kleiner maken als een bepaald aantal agenda’s overschreden werd. Hierdoor blijft meer plaats beschikbaar voor de kalender zelf.

810 Verbetering agenda groepen2

 

Billable en non-billable registraties

In thinx is er de mogelijkheid op lijnen op billable of non-billable (b/nb) te zetten. Dit heeft zijn invloed naar facturatie toe. Er is ook de mogelijkheid om een tijdsregistratie b/nb te maken, dit heeft zijn invloed op de rendementsrapporten. Op zich zijn die 2 niet met elkaar verbonden. Het kan immers perfect nodig zijn om een non-billable registratie te doen op een billable lijn, bv. als men iets fout gedaan heeft, maar er is toch wel 1 uitzondering hier op: op een non-billable lijn mag je in feite nooit billable registraties zetten. Daarom gaat thinx nu automatisch een registratie als non-billable zetten als deze geregistreerd wordt op een non-billable lijn.

 

From → thinx 7.0, Tutorials

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS