Skip to content

Het vernieuwde dashboard

by Peter on september 14th, 2010

In het verleden was de functie “Mijn dashboard” al de draaischijf voor vele gebruikers: wat moet ik nu doen, wat staat er morgen op mijn lijstje… Toch vonden wij dit nog te beperkt qua mogelijkheden: u kreeg een zeer beknopt overzicht van openstaande logitems en to-dos. Th!nx 2.5 brengt hier verandering in: uw dashboard wordt echt een plaats om snel en overal zicht te krijgen op de zaken die belangrijk zijn voor u.

Categorieën

Uw persoonlijke reminders worden nu onderverdeeld in drie categorieën:

  • Persoonlijk: wat is de status van de zaken die ik moet doen?
  • Collega’s: wat heb ik bij collega’s aangemaakt en wat is de status?
  • CRM: wat kan er belangrijk zijn in het grote kader van th!nx?

Alle dringende zaken in een oogopslag

In de linkerkolom krijgt u ook onmiddellijk te zien of er items zijn die verstreken zijn: als er een rood vakje is, dan zijn er bepaalde zaken die reeds moesten gebeurd zijn, maar nog niet afgepunt werden. Daarnaast vindt u ook een tweede teller, die u toont hoeveel items in de nabije toekomst moeten gebeuren, maar nog niet verstreken zijn.

Meer informatie

Het dashboard toont u nu ook meer informatie. U kunt direct doorklikken naar projecten, personen etc, u krijgt alles mooi gedetailleerd te zien en u kunt onmiddellijk de status afpunten.

Logischere benadering van tijd

In de planningsmodule werd alles onderverdeeld in tabs “Per dag”, “Per week” en “Per maand”.

Het vernieuwde dashboard pakt het nog beter aan. Het startpunt is het begrip “nu” en alles wordt daarover gepivotteerd.

Voortaan krijgt u altijd de volledige lijst te zien van:

  • Items die verstreken zijn, d.w.z. waarvan de eindtijd in het verleden ligt en die nog niet afgepunt werden
  • Items voor de volgende 24 uur
  • Recent toegevoegde items in to-do’s, zo verdwijnen to-do’s voor volgende week niet in het niets tot u het dashboard manueel ververst of naar een andere pagina surft

Daarnaast vullen wij de bovenstaande lijst aan met items die “Later” moeten gebeuren als daar nog plaats genoeg voor is in de ruimte die werd voorzien voor het dashboard.

Uw persoonlijke to-do manager

Vroeger moest u gebruik maken van de planningsmodule om nieuwe to-do’s aan te maken. Dit is verleden tijd. Nu kunt u altijd en overal persoonlijke to-dos maken, aanpassen of wissen of zelfs to-dos voor collega’s, in het dashboard zelf. Zo kunt u nog sneller werken met th!nx !

Omdat alle functionaliteit die vroeger in de planningsmodule zat nu beschikbaar is in het dashboard, hebben wij er dan ook voor gekozen de planningsmodule uit de applicatie te halen. Uw persoonlijke planning is immers iets dat u overal wil kunnen bekijken, zonder hiervoor weg te moeten navigeren van hetgeen waar u momenteel mee bezig bent. Een complexe offerte aan het maken en er schiet u iets te binnen dat u nog zeker moet doen? Even het dashboard openen en een nieuwe to-do toevoegen!

Maar er is meer… terwijl we toch bezig waren het dashboard onder handen te nemen vonden we het nuttig om nog een aantal andere zaken die belangrijk zijn ten allen tijden te tonen

Documentstatus

Mails in th!nx worden op de achtergrond verstuurd. Daarom is het voor u belangrijk te weten of iets al verstuurd is en wat recent veranderd is van status: heeft de klant of leverancier de mail ontvangen, heeft hij/zij die al bekeken, … Bij de communicatie vindt u al deze informatie onmiddellijk terug.

Agenda

Onze ingebouwde electronische agenda blijft uiteraard bestaan, maar ook wat daar in staat kreeg een plaatsje in het dashboard. Zo hoeft u ook voor een ‘vlugge blik’ op uw agenda ook niet meer wegnavigeren.

Dashboard verversen

De knop “Ververs” zal uw volledige dashboard verversen. Wij zouden maar al te graag ervoor zorgen dat uw dashboard altijd up-to-date is, maar spijtig genoeg laten niet alle browsers momenteel al toe informatie vanop de server naar uw browser te duwen. Op dit ogenblik is het nog steeds zo dat eens een webpagina getoond wordt, er weinig mogelijkheden zijn deze on-the-fly bij te sturen. Automatische polling (waarbij uw browser elke paar seconden opnieuw informatie gaat opvragen aan de server) was een mogelijkheid, maar dit bleek niet alleen niet handig, het zorgde er ook voor dat de performantie van th!nx aanzienlijk beïnvloed werd in bepaalde gevallen.

Er is echter verbetering op komst. In de laatste bèta van Firefox zit eindelijk ook de gestandardiseerde manier om vanop de server te communiceren met de client ingebouwd. We verwachten echter dat zoals met elke ingrijpende nieuwe feature hier nog wat problemen mee zullen zijn in de eerste maanden en bovendien zou iedereen zijn browser moeten updaten.

Eens we er zeker van zijn dat instant updates stabiel en betrouwbaar zijn, mag u er zeker van zijn dat th!nx ook daar weer een pionier zal worden op het vlak van data-pushing en dat wat velen niet mogelijk achten in de browser door ons toch gerealiseerd zal worden.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS