Skip to content

Mail naar klant, mezelf of collega(s) komt niet aan

by Peter on september 28th, 2010

Wij kregen de melding dat sommige gebruikers de kopies van de mails die zij versturen niet zien aankomen als ze die naar zichzelf of naar een collega intern sturen.

Na verder onderzoek kwamen wij tot de volgende conclusies:

 • th!nx verstuurt wel degelijk de mail naar de juiste persoon en het juiste e-mailadres
 • Het probleem situeert zich met 100% zekerheid bij de bestemmeling in volgende gevallen:
  • De mailserver staat ingesteld dat mails waarbij de afzender en de bestemmeling identiek zijn, dat die mails niet moeten afgeleverd worden (en dus “verdwijnen”)
  • De mailserver ziet de kopie die vanuit th!nx verstuurd wordt als spam omdat de bestemmeling geregistreerd staat op de lokale mailserver en mails die vanop een andere server komen dus onmogelijk een echte mail van de bestemmeling kunnen zijn
  • De mailserver is ingesteld om mails met trackers zoals die door th!nx, maar ook bv. CampaignMonitor, gebruikt worden als spam te aanzien en te blokkeren. In dit geval kan het interessant zijn na te vragen of in plaats van vernietiging geen filtering van <iframe> tags kan ingesteld worden. Th!nx biedt ook twee alternatieve trackers: een GIF tracker en een PNG tracker (beiden gebruiken een transparante afbeelding).
   Sowieso verliest u in dit geval de mogelijkheid om het openen van mails te detecteren als u geen tracker gebruikt.

Spijtig genoeg kunnen wij hier zelf niet veel aan doen. In de meeste gevallen is het mogelijk door uw hardwareleverancier een aanpassing te laten doen in de mailserver om deze mails door te laten.

From → Tidbits

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS