Skip to content

th!nx 2.5: e-mailen en zoveel meer

by Peter on september 27th, 2010

Na enkele maanden intensieve ontwikkeling zijn we trots th!nx 2.5 voor te stellen. Deze release staat in het teken van communicatie, zowel individueel, intern binnen het bedrijf als naar de klant toe.

Een overzicht van de meest in het oog springende vernieuwingen:

 • Rechtstreeks e-mailen van alle documenten
  Deze veel gevraagde feature maakt eindelijk z’n intrede in th!nx. We hebben ervoor gezorgd dat het versturen van mails een snelle, correcte en gemakkelijk aanpasbare functie is: eigen layouts (zowel platte tekst als HTML), afbeeldingen in mails, mails die op de achtergrond verstuurd worden zodat u gewoon verder kan werken terwijl th!nx mails verder afhandelt, tracking van het openen van mails zoals dat in CampaignMonitor gebeurt.

  E-mail scherm

 • Tracking van geprinte/gemailde documenten
  Zowel bij het bedrijf, de contactpersoon als de offerte/prijsaanvraag/… vindt u een mooi overzicht terug van welk document op welk moment verstuurd of afgeprint is. Bovendien weet th!nx dikwijls ook of een gemaild document geopend werd door de contactpersoon. • Opnieuw afprinten/mailen van reeds verstuurde documenten
  U kunt op gelijk welk moment een document dat reeds verstuurd of afgeprint werd opnieuw versturen met één klik!

 • Contactpersoon bij prijsaanvraag
  Het is nu ook mogelijk een specifieke contactpersoon voor de prijsaanvraag aan te geven voor elke leverancier individueel in plaats van de standaardcontactpersoon bij het leverancier te krijgen.

 • Afzonderlijke printmogelijkheid voor prijsaanvraag
  Bij een prijsaanvraag kan nu ook een individuele PDF gegenereerd worden voor elke leverancier.

 • Vernieuwd dashboard
  “Mijn dashboard” is volledig vernieuwd en geeft u naast een uitgebreid overzicht van informatie die voor u belangrijk is ook de mogelijkheid nieuwe to-do’s voor zowel u als uw collega’s aan te maken en op te volgen. Dit maakt de planningsmodule totaal overbodig en deze werd dan ook uit thinx verwijderd.

From → Releases

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS