Skip to content

th!nx 2.7: usability release

by Peter on november 11th, 2010

Dikwijls kunnen kleine ingrepen hier en daar het gebruiksgemak van een applicatie sterk verbeteren. Daarom wordt parallel aan onze grote releases een “usability” release gestart om die kleine puntjes die ons en onze klanten opvallen in een korte release cyclus in th!nx toe te voegen.

Hier volgt een overzicht van de puntjes die th!nx 2.7 kenmerken:

 • Wanneer de prijzen onder een bepaalde map verborgen worden, worden nu ook de aantallen verborgen. Deze opmerking kwam tot nu toe altijd naar boven.
 • Binnen een project verbergen onderliggende mappen nu ook hun prijs als één van de mappen op een hoger niveau ingesteld staat op “Prijzen verborgen voor klant”.
 • Er is nu een beveiliging tegen het dubbel versturen van formulieren ingebouwd. Dit kwam wel eens voor wanneer nieuwe projecten/bedrijven/personen/… werden aangemaakt en er per ongeluk gedubbelklikt werd op de knop om het record aan te maken.
 • De totaalprijzen van inkomende facturen worden nu in de database berekend in plaats van de applicatie. Dit maakt het mogelijk totalen te tonen in de lijsten zonder een significante impact op de snelheid van th!nx
 • Voor e-mail tracking kunnen nu ook imagebased trackers gebruikt worden. Dit zijn kleine transparante afbeeldingen die instaan voor het detecteren van een geopende mail in plaats van een iframe tracker. Hiermee willen we een alternatieve oplossing bieden voor de tracking van mails, omdat blijkbaar bepaalde serverbeheerders de mailserver instellen om iframe trackers als een potentieel gevaar beschouwen en die mails automatisch te vernietigen. Imagebased trackers kunnen in dit geval mogelijk een oplossing bieden, alhoewel ze dan weer in bepaalde e-mail clients automatisch zullen verwijderd worden uit de mail.
 • In de layoutmanager is het nu mogelijk een afdruk- en mailvoorbeeld te tonen van de layout die u aan het ontwerpen bent. Om de layout te kunnen testen is het wel nodig dat er reeds een record van dat soort document bestaat (om een voorbeeld van een factuur te krijgen moet dus al een factuur in th!nx bestaan).
 • De gekozen contactpersoon bij de prijsaanvraag wordt overgenomen voor de bestelbon

Bug fixes:

 • In bepaalde gevallen sloot het venster waarin “Soort bedrijf” kan gedefinieerd worden niet meer.
 • In bepaalde gevallen kon de keuze uit de column view de tweede maal niet meer bewaard worden.
 • Sorteren op alfacode in de lijst van bedrijven werkte niet altijd.
 • Brongegevens kolommen bij prijsaanvragen vertoonden soms vreemd gedrag.
 • Bepaalde documenten gaven de aanspreking en afsluit op PDF documenten niet goed weer. Opgepast: “object.contact” in layouts moet aangepast worden naar “contact”.

From → thinx 2.7

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS