Skip to content

Export tijd en materiaal van een project

by Ewout on juni 17th, 2011

Tijdsregistraties en materiaalregistraties kan je ook exporteren vanuit het project. Th!nx neemt enkel de registraties van de geselecteerde offerte, order, factuur, map of lijn. Zo hoef je niet zelf een filter in te stellen.

From → Tijdsregistratie

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS