Skip to content

Export tijdsregistraties en materiaalregistraties

by Ewout on juni 14th, 2011

Th!nx biedt een flexibele interface om gegevens te filteren en te exporteren. Tijdsregistraties en materiaalregistraties kunnen ook geëxporteerd worden. De interface is precies dezelfde als bij de andere modules, maar er is de mogelijkeid om de gegevens te filteren in het exportscherm zelf. Zo is het niet meer nodig om extra filters in Excel toe te passen.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS