Skip to content

Betalingsopvolging: aanmaningen

by Peter on augustus 12th, 2012

In thinx kon u reeds aanmaningen als alternatieve layout van een factuur voorzien, maar in deze release geven we u de mogelijkheid aanmaningen waarin alle vervallen facturen van uw klanten gebundeld worden en vlotter kunnen opgevolgd worden. Bovendien zal thinx zelf bepalen de hoeveelste maal u uw klant aanmaant voor de facturen in kwestie.

Vervallen facturen omzetten in aanmaningen

U maakt uw aanmaningen vanuit de lijst van de facturen. Hoewel thinx intelligent genoeg is om de niet-vervallen facturen ongemoeid te laten en niet te vermelden op de aanmaningen, filtert u toch best de lijst op vervallen facturen, zodat u zelf kunt bepalen welke facturen u daadwerkelijk wil aanmanen. Selecteer via de kruisjes in de lijst de facturen die u naar aanmaningen wil omzetten en via de rechtermuisknop kan u vervolgens kiezen voor “Maak aanmaningen”

Wanneer thinx aanmaningen maakt, gaat de applicatie na of één van de facturen voor een bepaalde aanmaning al op een of meerdere aanmaning is verschenen. Indien dat het geval is, dan wordt de aanmaning geëscaleerd naar een tweede, derde, … aanmaning, waarvoor u telkens een andere intro en/of extro kunt voorzien.

Aanmaningen opvolgen

In de lijst van de aanmaningen kan u een volledige aanmaning met alle facturen die erin opgenomen werden afpunten, net zoals u dat bij facturen kon: via de rechtermuisknop kan u de betalingsstatus van één of meerdere aanmaningen gaan aanpassen. Zo hoeft u niet de facturen één per één af te punten als uw klant beslist om de betaling in z’n geheel te doen en het aanmaningsnummer te vermelden.

U kan uiteraard ook in het detail van de aanmaning gaan en daar slechts één of meerder facturen op betaald gaan zetten, analoog aan de factuurlijst.

Nummering en layout

Net zoals alle andere documenten in thinx kan u voor uw aanmaningen een bepaalde formattering van de nummers laten voorzien. Standaard is dit gewoon een oplopend nummer vanaf 1, maar u kunt hier uiteraard bepaalde parameters zoals de divisie in laten opnemen. Gelieve ons dit via ons support e-mailadres te vragen vóór u effectief aanmaningen begint te maken!

Voor de aanmaningen moet ook een nieuwe layout voorzien worden. Die kan u zelf maken op basis van de standaardlayout in de gelinkte ZIP-file en aan de hand van onze welbekende thinx layout cheatsheet. Wil u dat liever door ons laten doen, gelieve ons dan te contacteren. Deze layouts worden in regie/als stelpost geïmplementeerd volgens beschikbare tijd in de planning.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS