Skip to content

Een verbeterde agenda: en opnieuw en opnieuw en opnieuw…

by Peter on maart 17th, 2013

Onze agenda laat u in deze release toe herhalende events te maken: terugkerende meetings, regelmatige herinneringen, … U heeft bovendien de keuze om deze oneindig te laten doorlopen, een aantal keer in te plannen of op een bepaalde datum stop te zetten. Uiteraard gaan deze agenda-items ook mooi mee naar de agenda op uw smartphone, tablet of desktopapplicatie zoals iCal of Outlook.

Ingeven van herhalingen

Wanneer u in de agenda een nieuwe gebeurtenis aanmaakt biedt de dropdown nu ook de optie “Herhalend”. U kunt instellen met welke frequentie (dagelijks, wekelijks, maandelijks, jaarlijks), op welke weekdagen, met welk interval (elke x dagen/weken/maanden/jaar) en wanneer de herhaling al dan niet op een bepaalde datum of na een bepaald aantal keer moet stoppen. Verder blijft het natuurlijk nog steeds mogelijk dit bij verschillende mensen in te plannen en het event te koppelen aan een klant, project of een projectonderdeel.

Weergave van herhalingen

Herhalende events krijgen in de agenda een speciaal icoontje mee: in de rechterbovenhoek vindt u twee overlappende vierkantjes terug.

Verder volgt de weergave deze van individuele gebeurtenissen: het koppelingsicoon om aan te geven dat er een project, klant of lijn werd aan toegekend, grijs indien er meerdere deelnemers zijn, …

Wanneer u geabonneerd bent op uw thinx agenda op uw smartphone, tablet of desktopapplicatie wordt hier nu ook heel wat meer informatie in weergegeven:

 • Indien meerdere mensen aan het agenda-item deelnemen worden die — inclusief hun e-mailadres — mee getoond in de agenda.
 • Indien het agenda-item gekoppeld is aan een project of klant vindt u bij de details van het event een URL naar het project of de klant in thinx terug, alsook de omschrijving van het pad naar de koppeling.

Verwijderen van herhalingen

We bieden u bij het verwijderen van een agenda-item dat herhalend is twee opties:

 • Alle herhalingen verwijderen: hierbij worden alle agenda-items die verband houden met de ingestelde herhaling uit de agenda verwijderd
 • Enkel deze herhaling: hierbij wordt enkel de geselecteerde gebeurtenis uit de reeks gehaald

Maar er is meer…

Daarnaast werden nog een aantal veel gevraagde features aan de agenda toegevoegd waarmee we heel wat mensen gelukkig zullen maken.

Schaal van de kalender aanpassen

In de linkerbovenhoek van de kalender kunt u nu de schaal van de agenda aanpassen: groter of kleiner. Hiermee wordt het een stuk makkelijker om korte gebeurtenissen vlot in de agenda in te geven of een mooier overzicht over een ganse week te krijgen op kleinere schermen. Tot nu toe waren events standaard 30 minuten en kon u dit alleen via manuele bijsturing aanpassen. Een event van standaard 15 minuten kon niet…

Nu kan dat wel. Een vakje kan afhankelijk van de door u gekozen schaal gelijk staan aan:

 • Vijf minuten
 • Zes minuten (voor onze Nederlandse klanten)
 • Tien minuten
 • Een kwartier
 • Een half uur
 • Een uur

Groepen activeren/deactiveren

De groepen die u ingegeven heeft bij de gebruikers vindt u nu ook naast de kalender terug. U kan deze in één keer allemaal tonen of verbergen, niet relevante groepen toeklappen en alles wordt gewoon een stuk overzichtelijker wanneer u met veel medewerkers thinx gebruikt.

Thinx neemt hiervoor de groepen over die u in de gebruikersmodule heeft gedefinieerd. Nu gebeurt het wel eens dat bepaalde van die groepen niet direct relevant zijn voor de kalender. In de gebruikers kan u daarom ook via een rechtermuisklik één of meerdere groepen verbergen in de kalenderlijst.

En er is nog meer op andere plaatsen in thinx…

 • In de sticky notes worden links naar andere websites nu ook automatisch aanklikbaar gemaakt
 • Er kan meer tekst in de sticky notes van project en persoon geplaatst worden (tot nu toe beperkt tot 256 tekens)
 • Nederlandse postcodes worden gesuggereerd: voor onze Nederlandse klanten verschijnen die vóór de Belgische suggesties, onze Belgische klanten zien de Belgische postcodes eerst. Deze extra feature werd reeds vervroegd gereleased en zal u waarschijnlijk al opgemerkt hebben
 • De kolomweergave bouwt de structuur naar uw map/lijn/… nu terug op. Zo is het veel eenvoudiger om een registratie later specifieker op een lijn te gaan plaatsen in plaats van op een map. Ook het veranderen van de lijn op een registratie is hierdoor nu veel eenvoudiger en sneller. Bovendien is er op veel plaatsen een rechtstreekse link naar bv. een offerte of order binnen een project. Zo komt u onmiddellijk terecht bij de relevante informatie in plaats van zelf de kolommen te moeten doorlopen. Ook deze feature werd al vervroegd uitgerold zodat u daar sneller van kon genieten.
 • In uitzonderlijke omstandigheden kwamen gewiste bedrijven nog voor in zoekopdrachten, nu wordt deze index ook correct heropgebouwd.
 • De Export van vCards werd uitgebreid en geoptimaliseerd. Zo wordt bv nu ook de url naar het contact in thinx meegenomen, wordt er beter rekening gehouden met dubbele personen (als de persoon reeds in uw adresboek zit krijgt u de kans om de gegevens te updaten), … kortom de export is nog veel vollediger

From → CRM, thinx 5.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS