Skip to content

10-tallen ‘kleinere’ verbeteringen

by Glenn on oktober 30th, 2014

Naast de vele grote nieuwe features en verbeteringen zijn er in het afgelopen jaar tientallen kleinere verbeteringen geweest. Klein maar niet onbelangrijk! Hier alvast een greep uit de vele verbeteringen:

 

Snellere rapporten

De rapporteringsmodule in thinx is al altijd het paradepaardje geweest. Ze is niet alleen zeer krachtig maar ook intuïtief en gemakkelijk in gebruik. En dat op een zeer performante wijze. Toch hebben we met enkele eenvoudige ingrepen bepaalde rapporten nog een pak sneller gemaakt, soms wel tot een factor 1.000x sneller. Dat is nu het verschil tussen 2 seconden te moeten wachten en direct je rapport te krijgen.

 

Sneller plannen in projecten

Het aanmaken van taken in een project was al een fluitje van een cent. In thinx 7.0 lossen we niet alleen een klein, maar storend, visueel probleempje op met de ingaven van een “medewerker” en het veld voor “voorziene tijd”, maar laten we nu ook toe om taken te dupliceren. Zo kan u eenvoudig meerdere gelijkaardige taken voor verschillende personen aanmaken

450 tientallen verbeteringen duplicatie taak

 

Bruto marge bij projecten

Zowel bij de kosten/baten analyse als in elk rapport dat je zelf kan maken, kan je nu ook het veld ‘Bruto Marge’ terugvinden. In tegenstelling tot het veld ‘Netto Marge’ wordt hier geen rekening gehouden met de kosten die voortvloeien uit tijdsregistraties. Dus:

  • Bruto Marge = Verkoopprijs – Inkomende Facturen

terwijl

  • Netto Marge = Verkoopprijs – (Inkomende Facturen + Tijdsregistraties + Materiaalregistraties)

460 tientallen verbeteringen bruto marges

 

Verfijning aanmaak nieuwe projecten

Nieuwe projecten kunnen enkel nog aangemaakt worden voor prospecten en klanten. Bedrijven van een ander type (bv leveranciers) komen niet meer in de keuze voor. Op die wordt de lijst van te kiezen bedrijven op een logische manier beperkt.

 

Verfijning aanmaak bestelbonnen/inkomende facturen

Analoog aan de verfijning bij de aanmaak van projecten, kan je vanaf nu enkel nog bedrijven die gemarkeerd staan als leverancier gebruiken om een bestelbon of inkomende factuur aan te maken.

 

Gebruikerstaal instellen

Thinx is altijd al multi-language geweest: wij konden de interfacetaal van thinx instellen voor u. Nu introduceren we een eenvoudige manier waarop u, per gebruiker, de interface taal kunt instellen.

470 tientallen verbeteringen voertaal gebruiker

 

Deactiveren van layouts

Thinx maakt het makkelijk om zelf printlayouts aan te (laten) maken. Maar na verloop van tijd zijn er misschien een aantal layouts die je niet meer gebruikt. Vanaf nu kan je deze ‘deactiveren’. Ze verschijnen vanaf dan niet meer in de contextmenu’s bij de print symbolen.

480 tientallen verbeteringen deactiveren layout

 

Betere export van boolean waarden

Naast de bestaande √ en X kan thinx logische waardes nu ook als true/false of 1/0 exporteren wat handig kan zijn voor nabewerking in andere programma’s zoals bv. Excel.

490 tientallen verbeteringen export boolean

 

Extra quickfilter bij aanmaningen

Je hoeft nu geen gewone filter meer in te stellen, maar kan gebruik maken van de handige en snellere quickfilter om te zoeken op betaald/niet betaald.

500 tientallen verbeteringen aanmaningen

 

 

Duidelijkere foutboodschappen

Wanneer er iets niet correct is bij de ingave waarschuwt thinx u hiervoor. Voor elke vergissing of foute waarde van de gebruiker geeft thinx een foutboodschap. Sommige van die foutmeldingen waren echter wat cryptisch. Op heel wat plaatsen hebben we die specifieker en duidelijker gemaakt zodat het al veel sneller duidelijk is wat u juist fout deed.

 

Meer informatie in de titel van de vensters

De titel van het venster toonde de meest relevante informatie. We hebben dit even herbekeken en hier en daar werd bepaalde cruciale informatie toegevoegd aan de titel. Zo ziet u bij projecten nu bijvoorbeeld ook het projectnummer en naam van de klant. Bijkomend voordeel dat als je iets in de geschiedenis van je browser opzoekt je ook makkelijker zaken terugvindt.

510 tientallen verbeteringen window titles

 

Meer informatie bij “Voor prijsaanvraag/bestelbon”

De inbox in de meest linkse kolom van de projecten bevat nu ook het projectnummer.

520 tientallen verbeteringen voor PA

 

 

Minder overbodige informatie

Bij het aanmaken van taken in projecten kan je een bij “Omschrijving” een soort van mini-briefing geven over wat er moet gebeuren om die taak tot een goed einde te brengen. “Kan”, want dit was en is nog steeds niet verplicht.

530 tientallen verbeteringen taken Omschrijving

540 tientallen verbeteringen taken old school Omschrijving

In de vorige versies van thinx werd hier automatisch het volledige pad naar de lijn ingevuld als je zelf niks ingaf. Aangezien dat volledige pad in de agenda reeds getoond wordt, werd het in dat geval 2x getoond. Overbodig dus, vandaar dat we vanaf thinx 7.0 dit veld standaard leeg houden (je kan uiteraard nog steeds een eigen briefing ingeven)

 

From → Algemeen, thinx 7.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS