Skip to content

Flexibeler omgaan met registraties

by Glenn on oktober 22nd, 2014

In thinx worden lijnen gesloten voor registratie (tijd- en materiaal) van zodra de lijn gefactureerd is. Je kon mensen wel het privilege geven om te achteraf toch nog te registreren op dergelijke lijnen (1), maar daar hield het bij op :

250 flexibele registratie oude funct

 

 

In thinx 7.0 blijft deze werkwijze uiteraard bestaan, maar we breiden de mogelijkheden om niet meer te kunnen registreren serieus uit. Om te beginnen kan je instellen dat gebruikers vóór een bepaalde datum niet meer kunnen registreren. Dit kan in de module Interne registraties (1), (nieuwe) tab “Tijdsregistraties” (2) via het hangslotje (3)

260 flexibele registratie tijd instellen

 

Hier bepaalt u tot en met welke datum registreren mogelijk is:

270 flexibele registratie tijd instellen

 

Als je voor een bepaalde medewerker een (tijdelijke) uitzondering wil maken (bv. heeft registraties vorige week niet ingegeven wegens ziekte), dan kan je voor die medewerker dit instellen via de gebruikers privileges op de subtab “Registratieperiode”

300 flexibele registratie uitzondering

 

Verder kan je nu via de privileges nog fijner instellen op welke lijnen een gebruiker wel/niet mag kunnen registreren :

280 flexibele registratie soort instellen

 

 

En last but not least, vanaf nu kan je via de privileges verplichten om op lijnniveau te registreren. Het is dan voor die gebruiker niet meer mogelijk om op een folder, offerte/order of project een registratie te maken.

290 flexibele registratie enkel lijn instellen

 

Om de zaken eenvoudiger te kunnen instellen werden alle privileges die met tijdsregistratie te maken hebben nu gebundeld onder de sectie “Agenda” ipv “Projecten” bij de permissies van de gebruikers.

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS