Skip to content

Koppelen van projecten

by Glenn on oktober 22nd, 2014

Het was vroeger al mogelijk om verbanden te leggen tussen projecten (of tussen bedrijven) d.m.v. sleutelwoorden (ook wel tags genoemd). Via deze meta-data kan elke thinx gebruiker individueel onderliggende links duidelijk maken die voor zoekopdrachten, rapportering, … handig zijn.

In thinx 7.0 kan u ook rechtstreeks projecten met elkaar koppelen, om zo een directe link te leggen tussen deze projecten, zonder dat hier voor een achterliggende meta-tag moet gemaakt worden.

Om deze functionaliteit optimaal bruikbaar te maken (de manier waarop gekoppeld wordt zal immers bij iedereen verschillen) hebben we eenmalig een aantal instellingen toegevoegd aan de divisies :

100 koppel proj divisie instellingen

Eerst en vooral kan u instellen welke projecten er mogen gekoppeld worden :

  • Geen koppeling mogelijk : dit spreekt voor zich. Er zullen geen projecten gekoppeld kunnen worden vanuit deze divisie
  • Alle actieve projecten : er kan een koppeling gemaakt worden met elk actief project (*)
  • Enkel actieve projecten van klant project : er kan enkel een koppeling gemaakt worden met projecten die aangemaakt zijn voor dezelfde klant als dit project (*)
  • Enkel actieve projecten van klant en product project : er kan enkel een koppeling gemaakt worden met projecten die aangemaakt zijn voor dezelfde klant als dit project en waarvan het product van het project ook hetzelfde is (*)

(*) bovenop deze criteria wordt ook steeds rekening gehouden met de divisies die aangevinkt staan.

Als een divisie niet aangevinkt is zullen er ook geen koppelingen gemaakt kunnen worden naar projecten van die divisie.

Het is steeds zo als je een koppeling maakt van project X naar project Y, er door thinx automatisch een omgekeerde koppeling voorzien wordt van project Y naar project X.

Eenmaal je dit hebt ingesteld kan je binnen projecten (binnen de bovenstaande restricties) onbeperkt koppelingen gaan maken met andere projecten.

110 koppel proj divisie koppeling

 

Afhankelijk van wat er ingesteld is bij de divisie maak je de keuze via een auto-complete veld (indien ingesteld “Alle actieve projecten”) of via een popupmen (alle andere instellingen).

120 koppel proj divisie toevoegen1

130 koppel proj divisie toevoegen2

 

 

From → thinx 7.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS