Skip to content

Producten

by Glenn on oktober 29th, 2014

Een veel gevraagde functionaliteit van onze klanten die werken met bedrijven die meerdere ‘Merken’ hebben is om een onderscheid te kunnen maken tussen projecten van die merken. Dat kon uiteraard al via sleutelwoorden (tags), maar deze nieuwe functionaliteit brengt dit naar een nog hoger niveau (oa bv restricties naar koppelingen tussen projecten toe)

Op het niveau van elk bedrijf kan je in thinx 7.0 instellen voor welke producten er projecten kunnen gemaakt worden. Producten laten u toe voor een klant met meerdere brands, maar waarbij correspondentie met de hoofdzetel gebeurt, een logische onderverdeling te maken.

Als voorbeeld nemen we een klant 10-forward, daarvoor zouden we “thinx”, “Stint”, “Bronnenwijzer, … als producten kunnen definiëren :

650 Producten

Als we dan een project aanmaken voor de klant 10-forward, dan kan je kiezen voor welk product dit project aangemaakt wordt :

660 Producten project

Uiteraard kan er overal in thinx gezocht en gerapporteerd worden op deze producten.

From → thinx 7.0

No comments yet

Leave a Reply

Note: XHTML is allowed. Your email address will never be published.

Subscribe to this comment feed via RSS